تبلیغات شما

اقامت اروپا یا اقامت ترکیه

در بسیاری از افراد این سوال ممکن است پیش بیاید که آیا اقامت اروپا بهتر است یا اقامت ترکیه؟

 

 

جواب به این سوال مستلزم بررسی خیلی از ابعاد فعالیت و علایق متقاضی می باشد اما به طور کلی می توان مقایسه زیر را انجام داد تا در این زمینه ذهنیت مناسبی داشته باشید.

مورد اولی که باید در مورد آن به صورت دقیق بررسی انجام شود میزان سرمایه انجام کارهای اقامت است. به این معنی که هزینه های اخذ اقامت اروپا به صورت قانونی حدود  ۱۰ تا ۱۵ برابر دریافت اقامت ترکیه به صورت قانونی می باشد. این مورد بسیار مهم است که شما در سال اول حتی ممکن است از تصمیم برای مهاجرت به اروپا یا مهاجرت به ترکیه پشیمان شوید. پس سرمایه اولیه ای که هزینه کرده اید چه خواهد شد. در مورد ترکیه این عدد ناچیز و قابل صرف نظر کردن است اما در دریافت اقامت اروپا این مسئله قابل توجه می باشد.

مود دوم هزینه های زندگی در ترکیه و هزینه های زندگی در اروپا می باشد. این عدد نیز با اختلاف زیاد، حدود ۵ برابر در اروپا بیشتر از ترکیه می باشد. بنابراین هزینه های زندگی در اروپا برای یک سال حدود ۵ برابر ترکیه است. پس تا اینجا اگر فردی اقامت اروپا را دریافت کرده باشد و فرد دیگر اقامت ترکیه را و از اقامت آنها یک سال گذشته باشد هزینه های اولیه و زندگی برای آن فرد در اروپا حدود ۱۵ تا ۲۰ برابر هزینه های زندگی در ترکیه می باشد. حال تصور کنید این فرد یک خانواده چهار نفره نیز داشته باشد.

پس یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری درست تخمین درست سرمایه می باشد. عموما اروپا برای افرادی توصیه می شود که سرمایه کلانی در اختیار دارند و برای تامین هزینه های خود هیچ مسئله ای ندارند و به نوعی این کار را با سود پول خود صورت می دهند.

اما مسئله دیگر امکانات موجود در کشورهای اروپایی و ترکیه می باشد. این نکته بسیار مهم است که ترکیه در این سالها پیشرفت های چشمگیری داشته است و سعی دارد تا خود را به استانداردهای اروپایی نزدیک کند. از طرفی کشورهای اروپایی که در آنها امکان دریافت اقامت وجود دارد بسیار محدودند و از کشورهایی هستند که از لحاظ اقتصادی زیاد مورد توجه نمی باشند. بنابراین فرد باید اقاما اروپا را برای مثال از طریق اقامت لهستان اقدام کند. از طرفی چون هزینه های زندگی و راه اندازی کار در کشورهای دیگر حوزه شینگن بالا می باشد مجبور به ماندن در همین کشورهای خواهد بود.

اما در ترکیه شما می توانید به آسانی به راه اندازی کار با سرمایه های اندک دست بزنید هم از تمام مزایای تحصیل و رفاه بهره مند باشید. تحصیل در مدارس بین المللی ترکیه، دانشگاه های ترکیه و بسیاری از امکانات دیگر بخشی از امکانات ارزان قیمت کشور ترکیه می باشند.

البته توجه به این نکته قابل توجه است که هیچ فردی منکر مزایای اقامت در اروپا نمی شود اما این کار باید عاقلانه و با برآورد صحیح هزینه های زندگی صورت پذیر د تا خدای نکرده پس از یک یا دو سال پروژه شما با شکست روبرو نشود. برنامه ریزی برای زندگی در خارج از کشور باید بسیار دقیق و با مشاوره با کارشناسان مطلع صورت پذیرد تا آینده ای روشن را برای شما ترسیم کند.

 

 

 

منبع:www.imaxport.com

درباره moghaddam moghaddam

پاسخی بنویسید